Kombinatorična optimizacija

Projekti 2001/02

Opentype / Unicode
V pripravi - če se komu posebej mudi, naj sporoči
n Priimek in ime projekt ocena
1 Babič Mojca Zlaganje palčk 2  
2 Brljak Kristina Razpolovitev grafa  
3 Čarni Urška Največji tetivni četverokotnik  
4 Čleković Tina Obkroži skupino  
5 Čuk Polona Razrez mnogokotnika  
6 Frelih Boštjan Požeruh  
7 Gros Alenka Zlaganje palčk 3  
8 Gros Nina Hex  
9 Gumzej Petra Zlaganje trikotnikov v kvadrat  
10 Hlastan Marija ***  
11 Ipavec Vesna Po kamnih čez potok  
12 Ivačič Nikola Največji dvodelni podgraf  
13 Jagodnik Aleš Najmanjša točkam opisana elipsa  
14 Jelenc Miha Zlaganje palčk 4  
15 Klopčič Jana Zlaganje krogov v kvadrat  
16 Košenina David Poceni izbor  
17 Košir Jelka Prazen trak  
18 Kramberger Vesna Dežniki  
19 Lajovic Sonja Največji vrisani četverokotnik  
20 Leskovec Mojca Razdelnica  
21 Kastelic (Nose) Melita Največja vrisana krožnica  
22 Pavlakovič Katarina Uravnotežanje  
23 Pogačar Petra Oblikovanje besedil  
24 Praprotnik Alenka ***  
25 Rajgelj Tea Pravokotna streha  
26 Smolar Sabina Zlaganje plošč v kupčke  
27 Strnad Barbara Razrez mnogokotnika 2  
28 Šavli Barbara Ograja  
29 Šolar Nataša ***  
30 Mojca Tisovič Številska ogrlica  
31 Tuk Peter Zlaganje škatlic  
32 Videnšek Aleš Čim prej  
33 Weiss Gabriela Zlaganje palčk  
34 Zamernik Katja Zlaganje krogov v krog  

  29. november 2003 / 28. jun 2000. Urnik; e-mail; KOpt