Kombinatorična optimizacija


Program; PeF/Hrast, PeF, FMF

Kolokviji, izpiti, projekti

Rezultati izpita 16.nov.04, Rezultati izpita 30.mar.04, Rezultati kolokvijev 2003/04,
Rezultati izpita 28.okt.03, Rezultati izpita 9.jul.03, Rezultati izpita 14.nov.02
Rezultati kolokvijev 2001/02
Projekti 2001/02 (v pripravi - če se komu posebej mudi, naj sporoči)
Projekti 1999/00

Navodila za izdelavo projektnih nalog

Za vpis ocene (ali podpis frekvence) se oglasite na govorilnih urah ali pa oddajate indeks v moj poštni predalček v vratarnici na Jadranski 19. Tam ga čez nekaj dni tudi dvignete.

KOPT v Učilnici

Literatura

Nadaljnje razmnoževanje ali predelovanje skripte / zbirke ni dovoljeno!

Primeri


  11. feb. 2004 / 1. apr. 2000. Urnik; e-mail;