Kombinatorika

Opentype / Unicode

V pripravi.

Program; FRI, univerzitetni študij

Literatura

Teorija 19. junij 1998
Teorija 3. julij 1998
Teorija 16. september 1998
Teorija 28. september 1998

Za vpis ocene (ali podpis frekvence) se oglasite na govorilnih urah ali pa oddajate indeks v moj poštni predalček v vratarnici na Jadranski 19. Tam ga čez nekaj dni tudi dvignete. 'Zamudniki', ki ste izpit opravili že pred več kot pol leta, napišite na listek tudi za kateri izpit gre in kdaj ste ga opravljali.

Combinatorics

mag. Jože Marinček