Diskretne strukture

Opentype / Unicode

Program; FRI, univerzitetni študij

Literatura

Set Theory and Foundations

Teorija 1. julij 1998

Teorija 11. september 1998

Teorija 24. september 1998

Za vpis ocene (ali podpis frekvence) se oglasite na govorilnih urah ali pa oddajate indeks v moj poštni predalček v vratarnici na Jadranski 19. Tam ga čez nekaj dni tudi dvignete. 'Zamudniki', ki ste izpit opravili že pred več kot pol leta, napišite na listek tudi za kateri izpit gre in kdaj ste ga opravljali.

mag. Jože Marinček