Druga naloga iz OR 2005/06

Iz vašega vsakdanjega življenja si izberite neko projektno situacijo in jo opišite kot projekt PERT. Projekt naj vsebuje vsaj 10 stanj in 15 opravil.

Opravite analizo PERT vašega projektnega omrežja. Ocenite tudi verjetnosti nekaj tipičnih zamud / zaključkov pred rokom.

Napišite poročilo in ga skupaj s podatki prinesite na zagovor.