PDF in LaTeX


Gradivo


PDF (Portable Document Format)


PDFLaTeX

Primer1a.tex

Novi ukazi:
\pdfoutput=1       vključi izhod PDF
\pdfcompresslevel=9 stopnja stiskanja (0-9)
\pdfpagewidth=210mm širina strani
\pdfpageheight=297mm višina strani

Primer1b.tex


HyperRef

Paket HyperRef vključimo z ukazom

Primer1c.tex

Z določili lahko izbiramo vrsto izhoda, vizualni izgled povezav v izdelanem dokumentu in druge lastnosti, kot so naslov, avtor, ključne besede, ... Naštejmo jih samo nekaj:

Kadar vključujemo več paketov, mora biti HyperRef zadnji vključeni paket pred \begin{document}, ker redefinira precej obstoječih ukazov (\caption, \section, \subsection, \footnote, ...). Novi ukazi so:

Primer2.tex


Slike

Trenutno zna PDFLaTeX vključevati v besedilo samo naslednje slike: Sliko v formatu PDF pripravimo na primer takole: Z uporabo naslednjih ukazov sliko vključimo v besedilo:
     \usepackage[pdftex]{graphicx}

     \DeclareGraphicsExtensions{.pdf,.png,.mps}

     \includegraphics[width=10cm]{slika.pdf}
     \includegraphics[height=8cm]{slika.png}