HyperRef

Na CTANu vzamemo z .../latex/contrib/supported/hyperref slog hyperref in ga namestimo v texmf/tex/latex/...

Preverite, da je v .../pdftex/config/pdftex.cfg vključena datoteka pdftex.map in se tudi nahaja na tem področju.

Za PdfSlide je potreben še slog Colortbl.sty (poženete LaTeX colortabl.ins in prenesete Colortbl.sty v v tex/latex/graphics).

Kot zadnji slog v besedilu vključimo hyperref
\usepackage[pdftex,pdftitle={Sredin seminar},pagebackref]{hyperref}

Sedaj bi morale stvari delati.


Kazalo