Kako: Slovenski delilni vzorci


v pripravi

Kako v MikTeXu 1.11 vključimo slovenske delilne vzorce?

Najprej prestavimo datoteki language.dat in slhyphen.tex na področje TeXmf\tex\generic\hyphen\local Nato iz ukazne vrstice (v DOSu ali v podizbiri run v izbiri Start) zahtevamo
initexmf --dump
Pri tem je vseeno, na katerem področju se trenutno nahajamo. Program initexmf bo slovenske delilne vzorce vključil v vse TeXove programe: TeX, LaTeX, PDFTeX, PDFLaTeX, ...

Datoteke

©1990 Matjaž Vrečko and TeXCeH, All rights reserved; Free for noncommercial use
Kako?; TeXCeH;