1. NALOGA • Pred vami je racun s crkami, v katerem se za vsako crko "skriva" dolocena
  stevilka. Ena crka torej enaka stevilka. Poskusite, kombinirajte, zamenjajte
  crke s stevilkami, tako da se racun izsel navpicno in vodoravno.


  FFG-DFB=GBA
  ---
  DGB-BF=AA

  ADA-CA=GFE

  NAZAJ NA UVODNO STRAN