SNEZANA MUTIC SE PREDSTAVI

Splosni podatki

Delo

Urnik v poletnem semestru 1995/96

ura
Ponedeljek
Torek
Sreda
Cetrtek
Petek
8:00-14:00
nastopi na OS
10:00-11:30
3. letnik vaje did. mat.
11:30-12:00
g. ure (3. let.)
12:45-14:15
seminar did. mat.
13:00-14:00
g. ure (4. let.)

Sodelavci na podrocju didaktike matematike

  1. mag. Mara Cotic
  2. mag. Tatjana Hodnik
  3. Vida Manfreda
  4. mag. Zlatan Magajna
  5. dr. Joze Malesic

Prosti cas

  1. Poslusanje glasbe
  2. Gojenje roz
  3. Sport
  4. Priprava slascic