NA TRGU


" Misli in ~utov ne bom kradel narodu: ~e jih sam nimam, potlej kar pero v kot; zakaj pa ne bi

smel upodabljati narodne zgodovine, zakaj bi sploh ne zajemal iz `ivljenja svojega naroda,

ne vem. Izraz, obliko pa od drugod niti ne morem jemati, nego od njega. "

Dragotin Kette