Kvadratna funkcija in njen graf

  1. Predpis kvadratne funkcije je  f(x)=ax2+bx+c.
  2. Graf kvadratne funkcije je kvadratna parabola, npr.: y=x2.
  3. Nicli   kvadratne funkcije.
  4. Lastnosti grafa kvadratne vrednosti dolocajo znacilni vrednosti ter  teme.
  5. Kvadratna funkcija in znacilne vrednosti.
Pripombe posljite na: Borut.Campelj@s-gim.nm.edus.si ali .


Nicli sta lahko dve, ena ali nobena. To sta realni stevili , ce sploh obstajata.Nazaj na naslovno stran.


Znacilnosti grafa kvadratne funkcije dolocata vodilni koeficient  a in diskriminanta .Nazaj na naslovno stran.


Teme je tocka s koordinatama
.


Nazaj na naslovno stran.


Kvadratna funkcija in znacilne vrednosti

diskriminantavodilni koeficientgrafnicle
D>0a>0dve realni
a<0
D=0a>0ena realna
a<0
D<0a>0konjugirani kompleksni
a<0Nazaj na naslovno stran.