"Cemu sploh mre"za in ostale podrobnosti

Tule bom posku"sal nakratko opisati, kaj se dogaja pri morfanju.

Program dobi na vhodu dve sliki, prvo mora pretopiti v drugo. Pri tem se naj podobni deli slik preslikajo eden v drugega. To naredimo tako, da na podobne dele napnemo trikotnike (pri nekaterih programih lahko tudi ve"ckotnike) in preslikamo to"cke enega trikotnika v drugega. U"ceno pravimo, da smo sliko triangulirali .

Pravzaprav ne gre za eno samo preslikavo. Program iz podane mre"ze izra"cuna pot, po kateri se bodo gibale to"cke mre"ze. S tem se bodo premikali tudi trikotniki (to se najla"zje opazuje, "ce pri animaciji za aktivno okno izberemo Start ali pa Final). Mislim, da program razdeli daljico med za"cetno to"cko in kon"cno to"cko na enake dele; to"cka potem enakomerno potuje po njej v diskretnih korakih. To razdelitev dose"zemo z ukazom Toolbox/Interpolation. Brez tega lahko dobimo sunkovito animacijo, glej Ko"sir - Tritscher (2) . "Sele na koncu se pojavi desna Tritscherjeva roka. "Ce pa uporabimo Toolbox/Interpolate, dobimo tole .

Ko delamo mre"zo, pazimo, da izbiramo dovolj majhne trikotnike. "Ce izbiramo prevelike, ne dobimo lepega prehoda. Glej animacijo Ko"sir - Tritscher (1) , kjer sta bila uporabljena samo dva velika trikotnika, ki pokrijeta vso sliko.

Skrivnost ostane le "se, kaj se dogaja z barvami. Te metode ne poznam natan"cno. Verjetno gre za to, da se zdru"zujeta dve sliki v spreminjajo"cem se razmerju, ki je sprva v korist prve, potem v korist druge. Med nastajanjem animacije lahko opazimo medle obrise druge slike, ko je prva slika "se izrazita. Prve slike vidimo "cedalje manj, druga stopa v ospredje in na koncu prevlada.


Nazaj na kazalo .

Zadnji popravek: 17.8.95