Morfanje - zbirka morfov


In tule so "ze zanimirani morphi. Tu so najprej .fli in .flc datoteke. Program, ki zna prikazovati te datoteke, je aawin.exe. Name"s"cen mora biti pod poljem Helper Applications. Po vsaki animaciji ga zapri z ukazom File/Exit, sicer bodo ostali procesi v ozadju.

.fli, .flc animacije


.mpg animacije

Tu so "se .mpg animacije. Pomo"zni program je tu mpegply.exe. Animacijo se ustavi s srednjim gumbom, po"zene se jo z desnim gumbom (gumbi so na zgornji letvi). Animacijo pokon"caj z ukazom File/Exit, sicer zaspi in ostane v ozadju.
Nazaj na kazalo .

Zadnji popravek: 17.8.95.