Mathematica 3 in Encapsulated Postscript


V Mathematici 3 nari"semo sliko. Na primer: In[1]:= Plot[Sin[3 x], {x,-5,5}] ali In[2]:= gr=Flatten[Table[If[Mod[Multinomial[x,y,z],2]==1, Cuboid[1.2{x,y,-z}],{}],{x,0,15},{y,0,15},{z,0,15}]]; In[3]:= Show[Graphics3D[gr]] Posamezno sliko shranimo na datoteko v obliki EPS tako, da izberemo
Edit / Save Selection As ... / EPS
in podamo ime datoteke.

Iz neznanih razlogov (ali slabega poznavanja Methematice) Mathematica ustvarjeno sliko prestavi iz okvira BoundingBox.
... 1.000000 1.000000 scale 0.000000 288.000000 translate 1.000000 -1.000000 scale 0.000000 0.000000 translate /Mleft 0.000000 def /Mbottom 0.000000 def /Mwidth 265.312500 def /Mheight 288.000000 def 0 setgray 0 setlinewidth /Courier findfont 12 scalefont setfont /Mfontsize 12 def /Plain /Courier findfont def 0 Mbottom Mheight neg add 2 mul Mheight add translate 1 -1 scale %! %%Creator: Mathematica ...
Za to, da bodo datoteke EPS uporabne, je potrebno nekaj vrstic predelati v pojasnila (ali zbrisati).

Popravek lahko opravimo s katerimkoli znakovnim urejevalnikom. Ker je mote"ci del nekje sredi datoteke, ga najla"zje najdemo tako, da poi"s"cemo vrstico
%%Creator: Mathematica
V na"sem primeru so popravljene vrstice ozna"cene z %*** - zadostoval bi "ze znak %.
... %*** 1.000000 1.000000 scale %*** 0.000000 288.000000 translate %*** 1.000000 -1.000000 scale %*** 0.000000 0.000000 translate /Mleft 0.000000 def /Mbottom 0.000000 def /Mwidth 265.312500 def /Mheight 288.000000 def 0 setgray 0 setlinewidth /Courier findfont 12 scalefont setfont /Mfontsize 12 def /Plain /Courier findfont def %*** 0 Mbottom Mheight neg add 2 mul Mheight add translate %*** 1 -1 scale %! %%Creator: Mathematica ...