Informacijska tehnologija


InT -- informacijska tehnologija; IzT -- Izobra`evalna tehnologija

Kaj je

Bush, Xanadu, WWW

Ra~unalnik - integracija

U~enje na daljavo; Interaktivni u~benik

Plug-ins

Oprema

Omre`je (obstaja/lahko pripravimo) veliko informacij na neko tematiko. Kako do nje?

zgradba omre`ja: kazalci - imeniki; iskalni stroji

polnjenje, stre`niki gradiva, Logo, TeXCeH

Gradiva

Trdo`ivost, prenosljivost

Sloven{~ina: ^[@ / latin2, lektoriranje, prevajanje

Podpora

Misli/poudarki