1110. sredin seminar
Andrej Mrvar in Vladimir Batagelj: Novosti v Pajku

V zadnjih različicah Pajka se je nabralo več novih ukazov, ki razširjajo njegove zmožnosti: Gradiva