1144. Sredin seminar, 4. april 2007

Vladimir Batagelj: Omrežja z Web of Science

  1. Prosojnice (v pripravi)
  2. WoS2Pajek (python)
  3. SnNodes (python)