Networks / Pajek
Package for Large Network Analysis

Kako
natisnemo slike ustvarjene s programom Pajek


Ne obstaja ukaz, ki bi naravnost izpisal sliko ustvarjeno s Pajkom.

Obstaja več posrednih načinov, kako to storiti. Najprej moramo v oknu Draw v izbiri Export sliko shraniti v izbrani obliki: BMP (bitmap - bitna slika), EPS (Encapsulated Postscript), SVG (Scalable Vector Graphics) in še nekaj drugih. Velikost in razmerje stranic slike je sorazmerno razsežnostim okna, v katerem sliko pripravimo. Prikaz slike na datoteki lahko dodatno določimo z Options in, za EPS in SVG še z Export/Options. Dodatna določila za prikaz v obliki EPS lahko podamo na vhodni datoteki z opisom omrežja (NET). Te možnosti so opisane na DrawEPS.htm (na področju programa Pajek).

Slika shranjena v obliki BMP je običajno zelo velika. Zato uporabimo kak program za prikaz in obdelavo slik. Z njim sliko odpremo in jo shranimo v kaki stisnjeni obliki. Priporočam obliko PNG (Portable Network Graphics). Ta je velika le nekaj odstotkov izvorne datoteke BMP. Slike shranjene v obliki PNG lahko vključimo tudi v spletne sestavke ali v spise v Wordu. Datoteko BMP lahko sedaj zbrišemo. Iz programa za prikaz slik lahko slike tudi natisnemo. Preizkusite program za prikaz slik IrfanView

http://irfanview.tuwien.ac.at/english.htm

Slike shranjene v obliki EPS ponujajo največ možnosti dodatnega oblikovanja. Slika je določena z opisom gradnikov, ki jo sestavljajo in je zato natančnost prikaza odvisna le od zmogljivosti izhodne naprave, na kateri jo prikazujemo (zaslon, tiskalnik, ...). Lahko jo tudi uvozimo v program Adobe Illustrator ali Corel Draw in dodatno dooblikujemo. Od tu jo lahko tudi natisnemo. Ta programa sta precej draga. Za zastonjsko ogledovanje slik in tiskanje EPS si moramo namestiti programa GsView in GhostScript

http://www.cs.wisc.edu/~ghost/

Če imamo dostop do Postscriptnega tiskalnika, lahko slike EPS vključimo tudi v spise v Wordu (ne bodo prikazane na zaslonu) in jih s slikami vred natisnemo. Na njem lahko sliko EPS tudi naravnost natisnemo.

Slike shranjene v obliki SVG si ogledamo in jih lahko natisnemo iz spletnega pregledovalnika (IE, NS), na kateremu smo namestili vstavek (plug-in) za prikaz slik SVG

http://www.adobe.com/svg/viewer/install/


Kako?; Pajek; Vlado/Networks