Networks / Pajek
Package for Large Network Analysis

Kako
Iskanje porok med bratranci in sestričnami


Predpostavimo, da želimo v rodovniku najti poroke med bratranci in sestricnami. V Pajku uporabimo splošen algoritem za iskanje vzorcev. Postopek:

  1. Preberemo rodovnik v parni obliki (p-graph). To pomeni, da mora biti pred branjem rodovnika v Options/Read/Write označena kljukica pri GEDCOM-Pgraph.
  2. Omrežje proglasimo za drugo omrežje (Nets/Second Network).
  3. V Pajku preberemo se datoteko bratran.net
    *Vertices 4 1 "vnuk & vnukinja" 0.5000 0.1800 2 "sin & zena" 0.1800 0.5000 3 "hci & moz" 0.8200 0.5000 4 "oce & mati" 0.5000 0.8200 *Arcs 1 3 2 p Dots 1 2 1 p Solid 2 4 1 p Solid 3 4 2 p Dots *Edges
    V tej datoteki je shranjen vzorec, kako zgleda poroka med bratrancem in sestrično v parnem rodovniku - prikazan na spodnji sliki: poroka med bratrancem in sestricno
  4. To omrežje proglasimo za prvo omrežje: (Nets/First Network).
  5. Poženemo iskanje vzorcev (Nets/Fragment (1 in 2)/Find).
  6. Vse pojavitve porok med sorodniki se nam izpišejo kot novo omrežje, (Subnetwork induced by ....), ki ga lahko spet narišemo. Za risanje lahko uporabimo tudi makro Layers1.mcr (Macro/Play), ki je vključen v vsaki izdaji Pajka.

Kako?; Pajek; Vlado/Networks