88. Solomonov seminar, 10. september 2002.

V. Batagelj: Analiza velikih omrežij
Naslovi gradiv in prikazov