RAZVOJ
SLOVENSKEGA RAČUNALNIŠKEGA IZRAZJA
osebni pogled

 
Vladimir Batagelj

Fakulteta za matematiko in fiziko
Univerza v Ljubljani

vladimir.batagelj@uni-lj.si

 

Dnevi Slovenske Informatike 2001, Portorož 18. april 2001