Trubar
Splošne informacije / General Information

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Faculty of Social Sciences
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 1 50 85 281
Fax: +386 1 50 85 101
e-mail: fdv.faculty@uni-lj.si

Ljubljana, Kranj, Brnik

Slovenia / Ljubljana in Java

FDV, Ljubljana

Tourist INFOs

Slovenia

Ljubljana / dogodki

Lonely planet: Slovenia

LJ ZOO

free sight seeing

Ljubljana