RACUNALNISTVO NA NASI SOLINasa sola se je jeseni prijavila na razpis Ministrstva za solstvo in sport v okvirju programa Racunalnisko opismenjevanje. Gospe uciteljici Sonja Kosic in Tatjana Vicic sta sestavili predloge, kako bi lahko vkljucili racunalnik v pouk matematike. Njuna zamisel je bila sprejeta in nasa sola izbrana kot OSREDNJA SOLA v tem programu ( takih sol je v Sloveniji petindvajset, specializirane so za razlicna predmetna podrocja ).

Kaj pomeni to za naso solo?
Dobili smo racunalnisko opremo - trinajst racunalnikov, dva tiskalnika, modem in mrezno instalacijo. Uciteljici g. Kosic in g. Vicic vodita in usklajujeta dejavnosti na tem podrocju: organizirata za ucitelje matematike srecanja, na katerih si izmenjujejo izkusnje; dodatno se izobrazujeta na razlicnih seminarjih itd. Ucilnica z racunalnisko opremo pa je na voljo za usposablanje uciteljev.

Kot osrednja sola smo se predstavili na sejmu Dnevi slovenskega izobrazevanja, maja letos v Ljubljani.

Racunalnistvo se uveljavlja tudi v projektu PETRA - pouk s podrocja racunalnistva v 5. razredu - pri slovenskem jeziku, likovni vzgoji in tehnicni vzgoji.

Letos sta potekala TECAJ RACUNALNISTVA za osmosolce ter KROZEK RACUNALNISTVA za ucence 3. in 4. razreda.

Prihodnje leto pa bo deloval krozek racunalnistva tudi za druge ucence.