DRAMSKA SKUPINA

V okviru solske knjiznice na nasi soli deluje tudi dramska skupina TIP TOP. Zbiramo se ob sredah popoldne. V skupini nas je petnajst. Na avdicijo se nas je prijavilo vec, vendar niso bili vsi izbrani. Nekateri ucenci so bili zaradi tega zelo zalostni.

Skupaj z mentorico Nevo Lipolt smo za oder priredili in zaigrali igro SAPRAMISKA, po pravljici Svetlane Makarovic. Sceno za igrico nam je narisala g. Tatjana Vicic.


Z njo smo se predstavili tudi ucencem Osnvne sole s prilagojenim programom in oskrbovancem doma starejsih obcanov v Velenju.
Z otrosko igro "DEDEK MRAZ V ZIVALSKEM VRTU" smo razveselili solske otroke v casu pred novoletnimi pocitnicami. Predstavo smo ponovili tudi v mestni knjiznici Makse Samsa na pravljicni urici za najmlajse.
Za slovenski kulturni praznik smo uprizorili igro o kuzku in muci, prav tako v soli in mestni knjiznici.

Na predstavitvi nase sole v Ljubljani, na sejmu Dnevi slovenskega izobrazevanja, smo uspesno zaigrali odlomek iz veseloigre ZUPANOVA MICKA v bistriskem narecju.

V maju prirpavlja dramski krozek se eno uprizoritev. Na razredni stopnji nase sole in v mestni knjiznici bomo 1. junija uprizorili igrico z naslovom "KAKO JE KUZEK ISKAL PRIJATELJA".

Nas dramski krozek je tako v letosnjem solskem letu presegel zastavljeni nacrt.