O SOLI

Z novim solskim letom bo predmetna stopnja imela vhod v ze narejenem vhodu med telovadnico in tako imenovano spodnjo stavbo. Garderobe (vecje) pa takoj za vhodom.Sedaj manjsa ucilnica tehnicnega pouka bo adaptirana, tako da bosta potem dve skoraj enaki ucilnici, sedanji vhod v zgornjo stavbo pa bo le manjsi, stranski vhod. Za razredno stopnjo bo vse enako, le ploscad bo preurejena v stiri ucilnice, od tega dve manjsi za pouk s prilagojenim programom.

V srednji stavbi, t.i. povezovalnem objektu, bo sola pridobila naslednje prostore: veliko jedilnico z okoli 130 stoli, dve pisarni za svetovalno sluzbo in ravnateljico, knjiznico, ki bo imela citalnico, in se dve ucilnici za glasbeni in likovni pouk s kabinetoma.

Vecjih zastojev ali kakrsnihkoli tezav izvajalci gradbenih del niso imeli, sicer pa sta financna sredstva za gradnjo in ureditev prostorov v enakem delezu prispevala Ministerstvo za solstvo in sport ter nasa obcina.

Otvoritev novega objekta bo v drugi polovici letosnjega septembra.