SREDNJA GRADBENA IN EKONOMSKA ŠOLA
Kardeljeva pl.2
61000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
Tel./fax:(061)-341-071

PREDSTAVITEV ŠOLE
UCNI PROGRAMI
Avtor

English HomePage
Deutsches HomePage