Posnemanje v
naravoslovnem izobraževanju

 
Vladimir Batagelj
Univerza v Ljubljani, FMF

vladimir.batagelj@uni-lj.si

 
3. srečanje učiteljev naravoslovnih predmetov
Medpredmetno načrtovanje in povezovanje v naravoslovju
Radenci, Hotel Radin, 18. december 2001