Zgodovina šole

Osnovna šola Ledina je bila ustanovljena leta 1855, pred 140-imi leti. Prva leta je sicer gostovala v različnih poslopjih: na liceju, magistratu, v Marijanišču, ki pa niso ustrezali ne zdravstvenim ne pedagoškim predpisom. Ker je število učencev stalno naraščalo (535 učencev leta 1886), se je mestna oblast odločila za gradnjo novega šolskega poslopja. V oktobru 1889. leta je bila slovesna otvoritev nove šolske zgradbe, v kateri poteka vzgojno-izobraževalno delo še danes. V tem obdobju je šolska zgradba doživela le nekaj sprememb: (prizidek, nadzidek, nova telovadnica).

Šola stoji v nekdanjem Šempetrskem predmestju na ulici Komenskega, ki je dobila ime leta 1892 na pobudo slovenskega učiteljskega društva ob 300-letnici rojstva češkega pedagoga.V njeni neposredni bližini je nekdanje učiteljišče (zdaj Gimnazija Ledina), zgradba RTV, Zmajski most, Dijaški dom Tabor in nekdanji Sokolski dom na Taboru.

Osnovna šola Ledina - najstarejša svoje vrste v Ljubljani - še danes živi in dela v duhu tradicije, prilagojene seveda sedanjim časom. Še vedno velja, da je dobro znanje največ, kar lahko da šola učencem. Zato ni naključje, da je bila in je Ledina že dolga desetletja tudi hospitacijska šola za bodoče generacije učiteljev.

Leta 1950 so ledinski učitelji začeli poučevat tudi bolne otroke v bolnišnici, kar je z leti organizacijsko in vsebinsko preraslo v posebno enoto ledinske šole - Bolnišnično šolo.