Računalništvo na OŠ Ledina

Začetki uvajanja računlnika v šolo segajo dobrih deset let nazaj. Leta 1984 je podjetje Petrol podarilo šoli prvi računalnik Commodore in začel se je računalniški krožek, ki ga je vodil zunanji sodelavec šole.

Z vključitvijo v projekt RAČEK (1989) je šola dobila prvo računalniško učilnico v kletnih prostorih šole. V njej je potekal program fakultativnega pouka: LOGO za učence razredne stopnje in PASCAL za učence predmetne stopnje. Danes fakultativni pouk računalništva poteka v računalniški učilnici v I. nadstropju šole. To učilnico smo uredili s pomočjo mestne občine leta 1992, ko nam je Zavod za šolstvo in šport ponudil sodelovanje v projektu PETRA.

Osnovna šola Ledina se je v šolskem letu 1994/95 vključila v projekt Računalniško opismenjevanje. Postala je osrednja šola Republike Slovenije na področju ZBIRANJE IN OBDELAVA PODATKOV, ZANIMIVIH ZA IZOBRAŽEVANJE.