Kaj pomeni “biti osrednja šola”?

S šolskim letom 1994/95 je pod okriljem Ministrstva za šolstvo in šport in Zavoda
za šolstvo in šport Republike Slovenije stekel projekt Računalniško opismenjevanje.

Z razpisom je bilo izbranih 26 osnovnih in 10 srednjih šol, ki razvijajo vsaka svoje
področje za uporabo računalnika pri pouku.

Ministrstvo za šolstvo in šport je izbranim “osrednjim šolam” omogočilo nakup novih računalnikov.

Na vsaki osrednji šoli deluje razvojna skupina. Člani razvojnih skupin so učitelji iz
različnih osnovnih šol po Sloveniji.

Biti osrednja šola pomeni prevzeti odgovorno nalogo pri uvajanju računalnikov za
pouk v šole. OŠ Ledina je to funkcijo sprejela odgovorno in se je zavzeto lotila dela.