Vzgoja za medije in z mediji; 8-9. maj 1997, OŠ Cirila Kosmača, Piran
S tovrstnimi orodji želimo vsem uporabnikom omogočiti poleg uporabe omrežnih storitev tudi sodelovanje pri izgradnji omrežja (dodajanje manjkajoče besede v omrežni slovar; vnes podatkov o dogodku v katalog izobraževalnih dogodkov).

S tem prenesemo vnos podatkov v okolja, kjer nastajajo; preložimo del odgovornosti za kakovost podatkov na pleča uporabnikov; in lahko bistveno razbremenimo skrbnike katalogov.

Trubar je napisan v programskem jeziku C++ in zaenkrat teče v okoljih Windows 95 in Windows NT. Načrtujemo tudi prilagoditev za Unix.


Naprej