Primer

V tem primeru smo uporabili parametre min, max, razpon, sirina, visina ter s tem precej spremenili velikost programčka in njegov začetni izgled.
S parametrom maxstevilofunkcij smo dosegli, da se vedno nariše zadnjih šest vpisanih funkcij.
<APPLET CODE=Funkcije.class WIDTH=800 HEIGHT=500>
<PARAM NAME=min VALUE=-3>
<PARAM NAME=max VALUE=3>
<PARAM NAME=razpon VALUE=2>
<PARAM NAME=sirina VALUE=800>
<PARAM NAME=visina VALUE=500>
<PARAM NAME=maxstevilofunkcij VALUE=6>
</APPLET>

Vaš omrežni pregledovalnik ne podpira Jave, zato se programček na vašem računalniku ne izvede.

Vrnitev