Logaritemska in eksponentna funkcija

Naslednji primer prikazuje logaritemsko in eksponentno funkcijo. Prikazana je tudi premica y = x saj sta logaritemska in eksponentna funkcija inverzni in zato simetrični glede na to premico.
 <APPLET CODE=Funkcije.class WIDTH=640 HEIGHT=350>
 <PARAM NAME=narisi VALUE=da>
 <PARAM NAME=funkcija1 VALUE=ln(x)>
 <PARAM NAME=funkcija2 VALUE=e^x>
 <PARAM NAME=funkcija3 VALUE=x>
 <PARAM NAME=barva1 VALUE=modra>
 <PARAM NAME=barva2 VALUE=rdeca>
 </APPLET>

Vaš omrežni pregledovalnik ne podpira Jave, zato se programček na vašem računalniku ne izvede.

Vrnitev