Računalniški slovarček


Vsebina je vključena v Terminološki slovar SDI.

Lugos